เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 
*** ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ***
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2561
 2.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2561
 3.ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2561
 4.รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2561
 5.ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)(ด่วนมาก)
 
*** สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ***
รอบการสมัคร : รอบที่ 1/1, รอบที่ 1/2, รอบที่ 2 โควตา (ทุกรอบ), รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน,
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1, โครงการทุนเอราวัณ, โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2561
 6.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
 
Photo
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
 7.ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2561
 8.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2561
 9.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2561
 10.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 11.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (GAT/PAT)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2561
 12.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2561
 13.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 14.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาเขตพื้นที่(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2561
 15.ประกาศรับสมัคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2561
 16.ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 17.นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716