เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 ส.ค. 2561 0:00 น.20 ส.ค. 2561 23:59 น.
-งวดชำระเงินครั้งที่ 12 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 ส.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ย. 2561 23:59 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719