เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE11 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ชั้นปี 130 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ชั้นปี 223 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ชั้นปี 317 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ชั้นปี 411 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ชั้นปีอื่น ๆ11 พ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562
  -ช่วงการถอนรายวิชา11 พ.ย. 2562 17:00 น.12 พ.ย. 2563 17:00 น.
  -งวดชำระเงินครั้งที่ 121 ธ.ค. 2562 19 ม.ค. 2563
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)20 ธ.ค. 2562 19 ม.ค. 2563
  -วันเปิดภาคเรียน6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719