เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2563 รอบที่ 4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2563 รอบที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2563 รอบที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2563 รอบที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฎาคม 2564
   2.แบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด)    
  เข้าตอบแบบสำรวจได้ที่ คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ

  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฎาคม 2564
   3.ระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2564
   4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)    
  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
 • กรณีที่ยื่นคำร้องแล้วแต่ไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ในเวลาทำการ เพื่อขอตรวจสอบข้อมูล
 • นักศึกษาครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่มีรายชื่อในประกาศนี้
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2564
   5.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ คลิกที่นี่ / ภาคพิเศษ คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอข้อมูลจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2564
   6.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
   7.การให้ทุนนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (พี่ชวนน้อง) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2563
   8.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719