เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.(ขยายเวลากรณีพิเศษ) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รหัส 61 มาติดต่อรับสัญญาทุนคืน (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2562
   2.กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
  รับบัตรวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง DSS CENTER อาคาร 3 ชั้น 1
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรประชาชน
  2. โทรศัพท์มือถือ
  ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่หรือรูปภาพด้านล่าง
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2562
   3.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 7 มีนาคม 2562 (ด่วนที่สุด)    
  ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
  สิ่งที่ต้องเตรียมมา
  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  ** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 รอบที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2562
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2562
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 รอบที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2562
  ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ภาคการศึกษาที่ 3/2560 รอบที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2562


  รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่ BSRU.NET หรือ AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2562
   4.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปกติ และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
  ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่ | กำหนดวันชดเชยการเรียนการสอน Update
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่

  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
  2. สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ(รหัส 61) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียนในรายวิชาแกน หรือวิชาเอก ส่วนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทางมหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนให้
  3. สำหรับนักศึกษา ที่ทำเรื่องขอผ่อนผันส่งเอกสารสำคัญล่าช้า แล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อย
  จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
  จะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้ครบ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 5 ชั้น 2 (งานเอกสารสำคัญ) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2561
   5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2561
   6.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ MIS    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719