เมนูหลัก

ค้นหาข้อมูลนิสิต/นักศึกษา
รหัสประจำตัวชื่อ  นามสกุล 
สถานภาพคณะ  
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน 

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานิสิต/นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 55 ให้ป้อน 55*
2. ถ้าต้องการค้นหานิสิต/นักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
3. ถ้าต้องการค้นหานิสิต/นักศึกษาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
4. ระบุสถานภาพของนศ
5. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
6. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719