เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 8 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 7 วันที่ 8 กันยายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 6 วันที่ 9 สิงหาคม 2565

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2565
   2.กำหนดการรับบัตรประจำตัว นักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
   3.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2565
   4.รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2565 (ด่วนที่สุด)    
  ตรวจสอบรายชื่อ << คลิกที่นี่ >>
  กรณีที่นักศึกษายื่นในระบบแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2565
   5.บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    
  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565
  (หากไม่มารับตามกำหนด จะเสียค่าปรับในการขอรับเอกสารชุดละ 500 บาท)
  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ
  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

  Q: ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการมารับใบปริญญาบัตร?
  A: บัตรประชาชน
  Q: ไม่สะดวกมารับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ไหม?
  A: ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ หากบัณฑิตไม่สะดวกมาติดต่อ ให้ทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน
  Q: ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบปริญญาบัตรแทน ต้องดำเนินการอย่างไร?
  A: ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามให้เรียบร้อยพร้อมระบุใช้สำหรับรับใบปริญญาบัตร
  Q: อยากเลื่อนรับปริญญาเป็นปีหน้า ต้องทำอย่างไร?
  A: ติดต่อเขียนคำร้องทั่วไป ทบ.1 ขอเลื่อนรับปริญญา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

  Q: ตรวจพบเชื้อโควิดในวันรับจริง (4 กันยายน) ต้องดำเนินการอย่างไร?
  A: แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 • 1) บัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดที่หน้างาน (ที่ มรภ.นครปฐม) และยังมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้รอกำหนดการรอบพิเศษจากส่วนกลาง (ยังไม่สามารถแจ้งวันเวลาได้)
 • 2) บัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดจากที่บ้าน หรือที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้างาน และยังมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นคำร้องทั่วไป ทบ.1 เพื่อแจ้งขอเลื่อนรับปริญญาบัตรไปปีหน้า
 • กรณีไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • *แยกเป็น 2 กรณีเนื่องจากบัณฑิตที่ตรวจพบเชื้อโควิดที่หน้างาน ทางส่วนกลางได้เก็บข้อมูลบัณฑิตไว้แล้ว
  หมายเหตุ : ส่วนกลาง ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

  เวลาเปิด-ปิดทำการของสำนัก
  จันทร์ - พุธ เวลา 08.00 - 19.00 น.
  พฤหัส - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
  อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
  วันอาทิตย์เปิดทำการวันไหนบ้าง?
  18 25 กันยายน
  2 9 16 30 ตุลาคม
  6 13 20 27 พฤศจิกายน
  (ธันวาคมปิดภาคเรียน)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2565
   6.การรับใบปริญญาบัตร การเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)    
 • 1. บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565

 • 2. บัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบถัดไป ให้มายื่นคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยใช้คำร้องทั่วไป (ทบ.1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565

 • 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 แต่พบปัญหาเกี่ยวกับใบปริญญาบัตรที่ได้รับไป ให้ลงชื่อในแบบฟอร์มแจ้งปัญหา ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อแจ้งปัญหา (เฉพาะกรณีที่ใบปริญญาบัตรสลับ หรือไม่ได้รับใบปริญญาบัตรเท่านั้น)

 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2565
   7.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอกำหนดการ
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2565
   8.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   9.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) update 22/8/2565 คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update 28/4/2565!!!!
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2565
   10.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   11.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719