เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด)    
เข้าตอบแบบสำรวจได้ที่ คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2564
 2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

  • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2563 รอบที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2563 รอบที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2563 รอบที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
  • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2563 รอบที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

  • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
    ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
     3.