เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • งวดชำระเงินครั้งที่ 11 พ.ค. 2567 27 พ.ค. 2567
 • วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด28 พ.ค. 2567
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด(ใบลงทะเบียน)1 พ.ค. 2567 27 พ.ค. 2567
  -ชั้นปี 313 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 413 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปีอื่น ๆ13 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 พ.ค. 2567 0:00 น.19 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน11 พ.ค. 2567 10:55 น.11 พ.ค. 2567 10:55 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719